Księgowanie wydatków na druk ulotek, czyli jak obniżyć koszty w firmie?

 

Druk ulotek a koszty firmowe.

Głównym celem ulotki jest zwrócenie uwagi potencjalnych klientów na ofertę firmy oraz promocję.  Ma przynieść również przedsiębiorcy dodatkowy zysk, poprzez zwiększenie obszarów sprzedaży oraz zwiększenie liczby klientów. W trzech słowach ma funkcję informującą, przypominającą i przekonującą.

Każda firma powstaje po to by przynosić zyski. Każda również ma swoje wydatki - tzw. koszty. Różnica między przychodami a wydatkami to zysk - dochód, a od niego niestety trzeba zapłacić podatek dochodowy. Wszystko to jest jasne, ale czy wiesz, że drukując ulotki zyskujesz podwójnie?

Poza oczywistymi zaletami o których pisałem w poprzednim artykule, dodatkową jest tzw. "wrzucanie" druku i kolportażu ulotek   "w koszty".

W momencie kiedy przekraczamy niezwykle niską w naszym kraju kwotę wolną od podatku, zmuszeni jesteśmy "dzielić się" z Państwem wypracowanym zyskiem, płacąc podatek dochodowy. Każdy zakup ulotek, kolportaż, zmniejsza kwotę, którą przekażemy skarbówce. Warunkiem zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest również to, aby dany wydatek nie został wymieniony pośród wydatków, których ustawodawca nie uważa za koszty uzyskania przychodów.

Jak wykazać zakup ulotek w księgach podatkowych?

Ustawa o podatku dochodowym od od osób fizycznych jasno mówi, że  za koszty uzyskania przychodów uznaje towary i usługi bezpośrednio związane z działalnością i uzyskiwaniem dochodów przez firmę, a druk ulotek to bezsprzecznie towar mający za zadanie m.in.pomoc w uzyskiwaniu dochodów przez firmę ( chociażby przedstawiając ofertę ).

Przez reklamę rozumie się działania podmiotu gospodarczego, mające na celu kształtowanie popytu na dane towary, usługi lub markę, poprzez zachęcanie jak największej liczby potencjalnych klientów do nabywania towarów i usług tego podmiotu gospodarczego. Reklama może być realizowana za pomocą rozmaitych środków przekazu, np. przez prezentowanie danego towaru lub usługi, jego cech jakościowych użytkowych, zalet technicznych czy poprzez rozpowszechnianie logo firmy.

Przez reprezentację rozumie się przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika dla potrzeb ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia. Kwestia wystawności, okazałości czy też ponadprzeciętności nie ma tu  zadnego znaczenia.

Także takie koszty jak druk ulotek ujmujemy jako koszty reklamy, a nie jako koszty reprezentacyjne (reprezentacji).

Jaka stawka VAT na ulotki reklamowe w firmie?

Podstawowa stawka Vat w Polsce to 23%. Taką też stawką obarczone są ulotki, plakaty, wizytówki i wszystkie materiały reklamowe.

1 listopada 2019 roku w branży drukarskiej i wydawniczej pojawiła się stawka 5 i 8 %. Zaledwie 5% stawką objętę będą książki, broszury i podobne materiały drukowane, czasopisma lokalne i regionalne, nuty, atlasy, plany, do tej stawki należeć będą również książki w formie elektronicznej.

8% to stawka m.in. na gazety, czy czasopisma, dzienniki, również w formie elektronicznej. Co ciekawe wyjątek będzie dotyczyć drukowanych czasopism regionalnych i lokalnych (odnośnie do pojęcia czasopism regionalnych i lokalnych), które będą opodatkowane według stawki 5%. Natomiast czasopisma regionalne i lokalne dostarczane w formie elektronicznej będą opodatkowane podatkiem VAT według stawki 8%.

Dla wszystkich przedsiębiorców korzystających z naszych usług  na terenie Polski obowiązująca stawka wynosić więc będzie 23% VAT.


Autor: Kornik Drukarz
 

zaufali nam
płatność
nasze konto facebook